Disclaimer

Ondernemers Pers Nederland B.V. besteedt veel zorg aan de inhoud en creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Ondernemers Pers Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht:

De volledig website is het exclusieve eigendom van Ondernemers Pers Nederland B.V..

Ondernemers Pers Nederland B.V. geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens met duidelijke bronvermelding en louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy: Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Ondernemers Pers Nederland B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van Ondernemers Pers Nederland B.V.. Deze gegevens worden door Ondernemers Pers Nederland B.V. gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Ondernemers Pers Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Ondernemers Pers Nederland, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Allerlei: Ieder geschil met betrekking tot de site van Ondernemers Pers Nederland B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

© Ondernemers Pers Nederland B.V. 2009

Algemene voorwaarden: